• Fitness 24/7 Eskilstuna
  1050 m²
  31 mars 2016
  Ombyggnation av Gymlokal
 • Brf Odlaren Tumba
  11 januari 2016
  Omläggning av Tegeltak
 • VLT Västerås
  21 december 2015
  Ombyggnation av kontorslokal
 • Kv Munklägret Stockholm
  Elastolit R01
  900 m²
  19 november 2015

Vår Policy

Vår kvalitetspolicy:

Var och en, anställd, underentreprenörer eller inhyrd, ska agera så att:

 • Beställaren är nöjd med vårt bemötande.
 • Beställaren får överenskommen tjänst, i rätt tid, på rätt plats, till rätt utförande
 • Arbetsplatsen ska vara ren efter avslutat arbetspass.
 • Avvikelser rättas omgående.

Vår miljöpolicy

Miljöansvarig: Bengt Borg

 • Utifrån projektets förutsättningar på bästa sätt bidra till ett uthålligt samhälle, minska miljöbelastningen och minimera uttaget av ändliga resurser
 • Minimera utsläpp av koldioxid under transport likaså under arbetet.
 • Kontinuerligt arbetande med byggvarubedömningen

Vår arbetsmiljöpolicy

 • Arbetsmiljöarbete på Byggunderhåll är strategiskt och påverkar både vår säkerhet och vår konkurrenskraft. Byggunderhåll har ett ansvar att förebygga och åtgärda risker för såväl ohälsa som fysisk och psykisk arbetsmiljö
 • Ingen form av kränkning och särbehandling får förekomma
 • Introduktionsplan för nyanställda